NATLINK GROUPS INTEGRITETSMEDDELANDE F√ĖR SLUTKUNDER OCH MARKNADSF√ĖRING¬†

Detta integritetsmeddelande används och gäller för Natlink Group och dess dotterbolag, för närvarande Natlink Oy och Natlink Ab. 

Natlink Group Ab (‚ÄĚNatlink‚ÄĚ eller ‚ÄĚvi‚ÄĚ) √§r mycket angel√§gna om att h√•lla dina personuppgifter s√§kra och privata. Vi vill vara s√• transparenta som m√∂jligt i dataskyddsfr√•gor. I detta integritetsmeddelande kan du ta reda p√• hur vi samlar in, anv√§nder, lagrar och delar dina personuppgifter i enlighet med GDPR ‚Äď EU:s dataskyddsf√∂rordning. Vi g√∂r allt f√∂r att klarg√∂ra hur informationen du anf√∂rtror oss med kommer att anv√§ndas f√∂r att g√∂ra din jakt enklare, s√§krare och roligare.¬†

  

Personuppgifter är de uppgifter som kan användas för att identifiera och kontakta en person. Det är möjligt för dig att inte tillåta användningen av dessa uppgifter, men det kan komplicera eller förhindra användningen av tjänsten. 

  

Det är viktigt för oss att du är fullt medveten om hur vi behandlar dina personuppgifter och nedan hittar du mer detaljerad information om hur dina uppgifter behandlas. 

  

 1. Personuppgiftsansvarig

Natlink Group AB, inklusive dotterbolag 

Sveavägen 168, SE-113 46 Stockholm, Sverige 

Företags-ID: 559354-2474 

  

 1. Kontakt i dataskyddsrelaterade frågor

Dataskyddsombudet (DPO), som hanterar alla personuppgiftsskyddsrelaterade ärenden, kan kontaktas via e-post: GDPR@natlink.fi 

  

 1. Namn på register

Slutkund och marknadsföringsregister 

  

 1. √Ąndam√•len f√∂r behandling av personuppgifter

Personuppgifterna används för att utföra alla åtgärder relaterade till att skapa, hantera och utveckla en kundrelation med dig. Dessa åtgärder inkluderar våra rättigheter och skyldigheter relaterade till att tillhandahålla produkter och tjänster till våra kunder, uppfylla våra avtalsförpliktelser, samla in och bearbeta kundfeedback samt kommunikations-, försäljnings- och direktmarknadsföringsändamål gällande produkter och tjänster som erbjuds av oss. Kundrelationsåtgärderna inkluderar också de åtgärder som behövs för att du ska kunna ansluta och interagera med dina jaktkamrater. 

  

Vidare kan person- och platsdata användas för ändamål som testning, produktutveckling, dataanalys samt forskning och uppbyggnad av nya produkter och tjänster. Utöver befintliga slutkunder kan vi även behandla personuppgifter om potentiella och tidigare slutkunder. Tjänsterna som tillhandahålls av oss marknadsförs inte mot barn och vi erbjuder därför inte medvetet tjänster direkt till eller samlar in personuppgifter om barn. 

  

Vi använder också personuppgifter som samlats in via våra produkter, tjänster och webbplatser för användaranalys, för att underhålla, underlätta och förbättra funktionerna, innehållet och användarupplevelsen av våra produkter, tjänster och webbplatser samt stödja vårt arbete med att upptäcka och motverka brister, intrång och incidenter. Vidare kan vi komma att använda dina uppgifter för analyser såsom trendidentifiering, där vi analyserar olika trender och utvecklingar i användningen av våra produkter och tjänster. I sådana fall, där det är möjligt, använder vi pseudonymer eller anonym information för att undvika identifiering. 

  

 1. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas huvudsakligen baserat på ett avtal (där behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås). 

Vissa personuppgifter behandlas också utifrån våra legitima intressen (där behandlingen är nödvändig för de legitima intressen som eftersträvas av oss för att bedriva, underhålla och utveckla vår verksamhet och/eller där det finns en kundrelation mellan oss och dig). Baserat på de berättigade intressena kommer vi att skicka nyhetsbrev och marknadsföringsmejl till dig, men du kan när som helst välja bort dessa marknadsföringskanaler. När data överförs inom Natlink-företagen baseras behandlingen på vårt berättigade intresse för de administrativa ändamålen inom vår koncern, såsom rapportering och effektiv verksamhet. När vi behandlar dina personuppgifter i samband med våra legitima affärsintressen väger vi alltid våra egna intressen mot din rätt till integritet. 

  

I vissa fall kan vi begära ditt samtycke vid behandling av personuppgifter. Om du till exempel bestämmer dig för att delta i våra tävlingar ger du ditt samtycke angående offentliggörandet av topplistorna. När du laddar ner och installerar vår applikation på din enhet ger du ditt samtycke till att ta emot in-app meddelanden. I dessa fall kan du när som helst återkalla ditt samtycke. 

Det finns också vissa fall där vi använder laglig skyldighet som grund för att behandla dina personuppgifter. Lagar och förordningar kan kräva att vi behandlar och lämnar ut dina personuppgifter, såsom regler om säkerhet eller bokföring. Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter om vi är juridiskt skyldiga att göra det, eller om du har godkänt det. 

  

 1. Innehållet i register

Vi kan komma att behandla följande information om dig (Observera: Inte all denna information behandlas för alla registrerade): 

 • Grundl√§ggande personuppgifter som namn, adress, e-post, telefonnummer, √•lder, k√∂n och foto.
 • Data relaterat till avtalen s√•som fakturerings- och betalningsdata och ditt identitetsnummer, samt kontohistorik inklusive erbjudanden, best√§llda produkter eller tj√§nster och feedback.
 • Kommunikations- och servicehistorik s√•som fr√•gor, svar och feedback ang√•ende v√•ra produkter och tj√§nster.
 • Givet och √•terkallat samtycke s√•som samtycke eller f√∂rbud f√∂r direktmarknadsf√∂ring.
 • Data relaterat till webbbutikskontot, anv√§ndarlicens och anv√§ndning av v√•ra produkter och tj√§nster s√•som: anv√§ndarnamn, l√∂senord, licenskod, geografiska m√•l/objekt, chattmeddelanden, v√§nner och grupper och interaktioner mellan dem, platsdata och mobilenhetsdata, anv√§ndarenheter och l√∂senord/nyckelkoder, √•telkamerabilder och videor, hundbilder, andra bilder och media som laddats upp till systemet, anv√§ndarens djur och all information som anv√§ndaren ger om dem, anslutningsinformation till tredje parts tj√§nster samt loggfiler.
 • All annan information som ges av dig, din organisation eller dess kontaktperson eller lagts till av oss i CRM eller andra system, s√•som visat intresse f√∂r vissa typer av produkter och tj√§nster.
 • Teknisk och analytisk data relaterat till webbplatsbes√∂k och cookies s√•som IP-adress, enhet, operativsystem och webbl√§sare som anv√§nds, spr√•kinst√§llningar och bes√∂ksdatum och tider samt data relaterat till produkt- och tj√§nstanv√§ndningsinformation, s√•som inloggningar och utloggningar, mjukvaruversioner, identifieringsinformation f√∂r telefonen (IMEI, IMSI, BT-ID etc.) och mobiln√§t och nedladdade kartor.

  

 1. Datakällorna

Personuppgifterna samlas huvudsakligen in direkt från dig. I vissa fall kan data även samlas in från våra partners, våra andra kunder, offentliga källor eller från olika informationssystem. 

Medel för datainsamling inkluderar t.ex. formulär på våra webbplatser, e-post, telefonsamtal, kundmöten och andra kontakter relaterade till försäljning eller kundrelationer. Tekniska och analytiska personuppgifter samlas in genom användning av cookies relaterade till dina besök på våra webbplatser och genom användning av våra produkter och tjänster. 

Vi genomför visst automatiserat beslutsfattande och profilering med de personuppgifter som behandlas i detta integritetsmeddelande. Du har alltid möjlighet att välja bort den här typen av automatiskt beslutsfattande genom att inte använda våra produkter. 

  

 1. Utlämnande och överföringar av personuppgifter

Vi kommer inte regelbundet att lämna ut dina personuppgifter till parter utanför Natlink-organisationen. Däremot kan vi komma att lämna ut dina uppgifter inom våra koncernbolag, vilket innebär att ett annat företag inom vår företagsgrupp kan behandla uppgifterna för vår räkning. Om vi delar dina personuppgifter med företag inom vår koncern kommer vi att se till att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med detta integritetsmeddelande. 

När det gäller de av oss arrangerade tävlingarna, som du bestämmer dig för att delta i, ger du vid anmälan ditt samtycke till att ditt namn får publiceras i topplistorna och i våra digitala kanaler. 

  

8.1 √Ėverf√∂ringar till tredje part¬†

Enhets- och personplatsinformation kan lämnas ut till en tredje part för att tillhandahålla nödvändiga tjänster; till exempel en annan Natlink-tjänstanvändare, cross-site eller spårning av ett sportevenemang, om mottagaren av informationen har enhetens namn och lösenord. 

Vi kan också avslöja vissa väsentliga uppgifter till de tredje parter som fungerar som våra auktoriserade tjänsteleverantörer eller underleverantörer som tillhandahåller t.ex. datalagring, försäljning, fakturering, marknadsföring samt kundsupport eller förvaltningstjänster. Kund- och platsbaserad information kan överföras och överlämnas till våra partners om det behövs för att tillhandahålla, utveckla eller förbättra kundupplevelsen. 

  

I den m√•n dessa tredje parter kr√§ver tillg√•ng till personuppgifter f√∂r att tillhandah√•lla sina tj√§nster, har Natlink vidtagit l√§mpliga avtalsm√§ssiga och organisatoriska √•tg√§rder f√∂r att s√§kerst√§lla att dina personuppgifter behandlas enbart i enlighet med de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande och alla till√§mpliga lagar och f√∂rordningar. √Ėverf√∂ringarna kommer att utf√∂ras s√§kert i enlighet med v√•ra skriftliga instruktioner samt EU GDPR och andra lagkrav. Vi anv√§nder p√•litliga, noggrant utvalda partners p√• grundval av ett √∂msesidigt partnerskapsavtal (inklusive databearbetningsavtal, DPA) d√§r de samtycker till att fullt ut f√∂lja l√§mpliga integritets- och s√§kerhetsstandarder.¬†

  

Observera att när du lämnar dina personuppgifter direkt till en tredje part, till exempel genom en länk på vår webbplats, kommer de sannolikt att behandlas i enlighet med deras egen dokumentation och standarder. 

  

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till myndigheter såsom polisen, gränskontroll eller andra tredje parter utanför Natlink-organisationen om tillgång till och användning av sådan information rimligen är nödvändig för att följa tillämpliga lagar, förordningar och/eller domstolsbeslut; upptäcka, förebygga och hantera fall av kriminell aktivitet, bedrägeri, säkerhetsproblem eller tekniska problem; och/eller för att skydda Natlinks eller våra kunders intressen eller egendom, för att säkerställa eller tillvarata allmänintresset i enlighet med lagen. Om möjligt kommer vi att meddela dig om denna typ av överföring eller behandling av dina personuppgifter. 

  

Vi kan överföra personuppgifter till tredje part utanför vår organisation av andra skäl än de som nämns ovan med ditt uttryckliga samtycke. Observera att du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. 

Om Natlink är part i en fusion, affärsuppgörelse eller annat förvärv kan vi komma att överföra dina personuppgifter till en tredje part eller tredje parter som är involverade i transaktionen. I sådana fall kommer vi alltid att se till att dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om detta händer kommer det att informeras på vår webbplats och integritetsmeddelandet kommer att uppdateras därefter. 

  

8.2 √Ėverf√∂ringar utanf√∂r EES¬†

Som allmän praxis lagrar Natlink dina personuppgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Var dock medveten om att våra tjänsteleverantörer verkar i olika geografiska regioner, vilket kan kräva överföring eller åtkomst av dina personuppgifter utanför EES. Vi vill försäkra dig om att vi tar alla steg för att skydda dina uppgifter under sådana överföringar. 

  

 • Uttryckligt samtycke: Genom att anv√§nda v√•ra tj√§nster samtycker du till √∂verf√∂ringen av dina personuppgifter enligt beskrivningen h√§r.
 • √Ėverf√∂ringsdestinationer: Dessa √∂verf√∂ringar kan involvera l√§nder eller regioner utanf√∂r EES. √Ąven om vi str√§var efter att minimera dessa √∂verf√∂ringar, √§r de ibland n√∂dv√§ndiga f√∂r att tillhandah√•lla v√•ra tj√§nster effektivt.
 • Tj√§nsteleverant√∂rscertifieringar: Var s√§ker, vi samarbetar endast med tj√§nsteleverant√∂rer som uppr√§tth√•ller certifieringar i enlighet med GDPR och andra internationellt erk√§nda dataskyddsstandarder, s√•som ISO 27001.
 • Skydds√•tg√§rder: F√∂r att skydda dina uppgifter under √∂verf√∂ringar till l√§nder utanf√∂r EES, implementerar vi str√§nga skydds√•tg√§rder. Dessa kan innefatta kryptering, √•tkomstkontroller och andra s√§kerhets√•tg√§rder.
 • R√§ttslig ram: Dessa √∂verf√∂ringar utf√∂rs i enlighet med artikel 46 i den allm√§nna dataskyddsf√∂rordningen (GDPR), som till√•ter s√•dana √∂verf√∂ringar n√§r l√§mpliga skydds√•tg√§rder finns p√• plats.

Din datasäkerhet är av yttersta vikt för oss, och vi övervakar och förbättrar kontinuerligt vår praxis för att säkerställa att din personliga information förblir skyddad, oavsett var den befinner sig. Om du har några funderingar eller frågor om den här processen är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud. 

  

 1. Lagring av personuppgifter

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de syften som beskrivs ovan, eller så länge som lagen kräver. Uppgifterna kommer att raderas/anonymiseras när det inte längre är nödvändigt att lagra dem enligt lagstiftning eller för att säkerställa rättigheter eller skyldigheter för någon av parterna. 

  

Licensinformation krävs för affärsanalys och tillförlitlig drift, så därför raderas/anonymiseras inte data om du inte specifikt begär det. 

När uppgifter behandlas för att administrera och skicka direktmarknadsföring kommer personuppgifterna att lagras så länge du inte avregistrerar dig (återkallar ditt samtycke) för att ta emot sådan post. Avanmälan kan göras när som helst genom att använda antingen din app eller avregistreringslänken som finns med i alla våra utskick. 

  

 1. Skydd av personuppgifter

Vi har implementerat lämpliga administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda alla personuppgifter vi behandlar. Våra säkerhetsåtgärder har utformats för att säkerställa en tillräcklig nivå av konfidentialitet, integritet och tillgänglighet, för att skydda personuppgifter från att gå förlorade, förstöras, missbrukas, olagligt åtkomliga eller avslöjas för tredje part. 

Uppgifterna lagras i säkerhetsskyddade datacenter. Informationssystem skyddas av moderna brandväggar och kommunikation med moderna kryptografiska teknologier. Personuppgifter får endast behandlas av personer som har tecknat sekretessavtal och som behöver behandla dessa uppgifter för att kunna slutföra sitt arbete. Data lagras huvudsakligen endast i elektronisk form och personliga användar-ID och lösenord krävs för att komma åt systemen som innehåller personuppgifter. Åtkomst till data loggas och det är förbjudet att se data utan accepterat syfte. Eventuellt fysiskt material förvaras i låsta lokaler. 

  

 1. Dina rättigheter som registrerad

I det här avsnittet beskriver vi dina rättigheter enligt tillämplig europeisk dataskyddslagstiftning. Du kommer inte att debiteras om du vill utöva dina rättigheter och du kan utöva dem genom att kontakta oss (se våra kontaktuppgifter i kapitel 2 i detta sekretessmeddelande). Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående dina rättigheter. 

Observera att vi alltid kommer att göra en bedömning av en begäran om att utöva en rättighet för att avgöra om begäran är legitim. Vi kan begära ytterligare information från dig för att verifiera din identitet och din motivering för begäran. Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta och det finns undantag som kan vara giltiga. Observera att vi har rätt att avslå förfrågningar som upprepas för ofta, är överdrivna eller är uppenbart ogrundade. 

  

Dina rättigheter är följande: 

 • R√§tten till √•tkomst: Du kan beg√§ra att f√• granska alla dina personuppgifter i detta register. I m√•nga fall kan du se och redigera din personliga information och andra inst√§llningar n√§r som helst i v√•r tj√§nst/produkt/applikation du anv√§nder.
 • R√§tten till r√§ttelse: Du kan beg√§ra att f√• dina personuppgifter r√§ttade och/eller kompletterade om de √§r felaktiga, inkorrekta och/eller ofullst√§ndiga.
 • R√§tten till radering: Du kan beg√§ra att vi raderar dina personuppgifter fr√•n datafilen f√∂rutsatt att de inte l√§ngre beh√∂vs f√∂r √§ndam√•let de samlades in f√∂r eller att vi inte har n√•gra juridiska skyldigheter ang√•ende behandlingen eller lagringen av dem.
 • R√§tten att inv√§nda mot / begr√§nsa behandlingen av dina uppgifter: Du kan i vissa fall beg√§ra att vi begr√§nsar behandlingen av personuppgifter som r√∂r dig eller att inv√§nda mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • R√§tten till dataportabilitet: Du kan beg√§ra att vi √∂verf√∂r dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig n√§r dessa uppgifter l√§mnades av dig. Du kommer d√• att f√• dina personuppgifter fr√•n oss i ett organiserat och vanligt f√∂rekommande format f√∂r att √∂verf√∂ra dessa uppgifter till en tredje part.
 • R√§tten att √•terkalla samtycke: N√§r v√•r behandling av dina personuppgifter baseras p√• ditt samtycke har du r√§tt att n√§r som helst √•terkalla ditt samtycke. Observera att den lagliga grunden av all databehandling baserad p√• ditt samtycke innan dess √•terkallande, inte p√•verkas av √•terkallelsen.
 • R√§tt att inv√§nda mot direktmarknadsf√∂ring: Du kan n√§r som helst inv√§nda mot behandling som g√∂rs i syfte att direkt marknadsf√∂ra. Som mottagare av marknadsf√∂ringsmeddelanden kan du n√§r som helst l√§mna marknadsf√∂ringskanalen genom att agera enligt meddelandet.
 • R√§tten att g√∂ra ett klagom√•l till tillsynsmyndigheterna: Du kan n√§r som helst g√∂ra ett klagom√•l till myndigheter ang√•ende behandlingen av dina personuppgifter. Men om du anser att Natlinks behandling av dina personuppgifter strider mot till√§mplig dataskyddslagstiftning, uppmanar vi dig att f√∂rst kontakta oss f√∂r att vi ska kunna hantera dina klagom√•l och g√∂ra n√∂dv√§ndiga korrigeringar.

  

Detta dokument har granskats/uppdaterats 19 februari 2024.