Uppgifter

  Gör en serviceförfrågan till din Ultracom eller Tracker enhet, genom att fylla in fälten nedan. Du får mer detaljerade instruktioner via e-post, om leveransen av enheten.  Garanti information

  Jag har köpt produkten:

  Ultracom och Tracker lokaliseringsprodukter har två års garanti (externa antenner har ett års garanti). Garantin täcker material- och produktionsfel men inte fel som har uppkommit från normalt slitage eller olyckor. Garantins giltighet bevisar man med kvittot eller kopian av denna.


  Garanti kvitto

  Bifoga bildkopia av kvittot eller instruktionsmanualen vilket innehåller säljarens stämpel av inköpsdagen. Alternativt kan kvittot sändas med enheten.

  Bifoga kvitto:


  Betalningsmetod

  Betalningsmetod


  Kontakt

  Fyll in kontaktinformation. Enheten sänds tillbaka till den givna adressen:

  Felbeskrivning


  Kontrollera att uppgifterna är rätt. Uppgifterna kan inte rättas i efterhand. När du är färdig, tryck på skicka-knappen och du får leveransuppgifterna skickade till angiven e-mail.

  Om e-mailen inte kommer fram inom cirka 10 minuter, kolla skräppostmappen.
  Tack för att du har kontakt oss.