NATLINK GROUP TIETOSUOJASELOSTE LOPPUASIAKKAILLE JA MARKINOINTIIN

Tämä tietosuojaseloste koskee Natlink Group AB ja sen tytäryhtiöitä
(tällä hetkellä Natlink Oy and Natlink Ab).

Natlink Group Ab (“Natlink Group” tai “me”) on vahvasti sitoutunut pitämään
henkilötietosi turvassa ja suojaamaan sen yksityisyyden. Haluamme toimia
mahdollisimman läpinäkyvästi tietosuoja-asioissa. Tässä tietosuojaselosteessa
kerromme, miten keräämme, käytämme, talletamme ja jaamme henkilötietojasi
GDPR:n eli EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Teemme kaikkemme
selkiyttääksemme miten käytämme sinun meille uskomaasi tietoa, jotta
metsästyksesi sujuisi helpommin, turvallisemmin ja mukavammin.

Henkilötiedot ovat niitä tietoja, joita voidaan käyttää yksilön tunnistamiseen ja
yhteydenottoihin. Voit kieltäytyä henkilötietojesi käytöstä, mutta tällöin palvelun
käyttö voi vaikeutua tai estyä kokonaan. Meille on tärkeää, että sinä olet tietoinen
siitä, miten me käsittelemme henkilötietojasi; alla löydät yksityiskohtaisempaa tietoa
henkilötietojesi käsittelystä.

1. Rekisterinpitäjä

Natlink Group AB, mukaanluettuna tytäryhtiöt
Sveavägen 168, SE-113 46 Stockholm, Ruotsi
Y-tunnus: 559354-2474

2. Yhteyshenkilö tietosuojaan liittyvissä asioissa

Tietosuojavastaava (DPO) hoitaa kaikki tietosuojaan liittyvät asiat; häneen voi ottaa
yhteyttä sähköpostitse: GDPR@natlink.fi

3. Rekisterin nimi

Loppuasiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään kaikkiin asiakassuhteen luomiseen, hallinnointiin ja
kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseen. Nämä toimenpiteet sisältävät
niin asiakkaillemme tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät oikeutemme ja
velvollisuutemme, sopimuksellisten velvoitteiden täyttämisen, asiakaspalautteiden
keräämisen ja käsittelyn, kuin tarjoamiimme tuotteisiin ja palveluihin liittyvän
yhteydenpidon, myynnin ja suoramarkkinoinnin. Asiakassuhteeseen liittyvät
toimenpiteet sisältävät myös ne toimenpiteet, joita tarvitaan siihen, että sinä voit olla
yhteydessä ja vuorovaikutuksessa metsästysseurueesi kanssa.

Lisäksi henkilö- ja paikannustietoja voidaan käyttää testaus-, tuotekehitys- ja data-analyysitarkoituksiin sekä tutkimuksen ja uusien tuotteiden ja palveluiden
tekemiseksi. Olemassa olevien loppukäyttäjien lisäksi voimme käsitellä entisten ja mahdollisten tulevien loppukäyttäjien henkilötietoja. Lapset eivät kuulu tuotteidemme
kohderyhmään, emme siis tarkoituksellisesti tarjoa tietoyhteiskunnan palveluita
suoraan lapsille emmekä kerää lasten henkilötietoja.

Käytämme tuotteidemme, palveluidemme ja verkkosivustomme kautta kerättyjä
henkilötietoja myös käyttäjäanalytiikkaan, jotta voimme ylläpitää, helpottaa ja
parantaa tuotteidemme, palveluidemme ja verkkosivustomme toiminnallisuutta,
sisältöä ja käyttökokemusta sekä tukea vikojen, poikkeamien ja muiden ei-toivottujen
tapahtumien havaitsemista ja estämistä. Lisäksi voimme käyttää tietojasi muuhun
analytiikkaan, mm. tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvien erilaisten trendien ja
kehityspolkujen havaitsemiseen ja analysointiin. Tällaisissa tapauksissa käytämme
tunnistamisen ehkäisemiseksi pseudonymisoitua tai anonymisoitua tietoa aina, kun
se on mahdollista.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään pääasiassa sopimukseen perustuen (jolloin käsittely on
tarpeen sinun ja meidän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, tai
sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi).

Joissain tapauksissa henkilötietojasi käsitellään myös oikeutettuun etuumme
perustuen (jolloin käsittely on tarpeen meidän liiketoimintamme suorittamiseksi,
ylläpitämiseksi tai kehittämiseksi ja/tai jolloin välillämme on asiakkuussuhde).

Lähetämme sinulle uutiskirjeitä ja markkinointisähköposteja oikeutettuun etuumme
perustuen, mutta voit milloin tahansa päättää kieltäytyä niistä. Kun siirrämme
henkilötietoja Natlink Group-organisaation sisällä, perusteena on oikeutettu etumme
hallinnollisiin tarpeisiin, kuten raportointiin ja tehokkaaseen toimintaan, liittyen. Kun
käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella, punnitsemme meidän
intressejämme sinun yksityisyyteesi kuuluvia oikeuksiasi vasten.

Tietyissä tapauksissa voimme myös pyytää suostumustasi henkilötietojen
käsittelyyn. Esimerkiksi jos päätät osallistua järjestämiimme kilpailuihin, suostut
siihen, että sijoituksesi osallistujalistoilla on julkinen. Myös silloin, kun lataat ja
asennat sovelluksemme laitteellesi, annat suostumuksesi sovellusviestinnän
vastaanottamiseksi. Näissä tapauksissa voit perua suostumuksesi milloin tahansa.

On myös joitain tapauksia, joissa henkilötietojasi käsitellään lakisääteisiin
velvoitteisiimme perustuen. Lait ja asetukset, kuten tietoturva- ja kirjapitosäädökset,
voivat velvoittaa meitä käsittelemään ja luovuttamaan henkilötietojasi.

Luovutamme henkilötietojasi eteenpäin ainoastaan, jos lainsäädäntö meitä velvoittaa sen
tekemään tai jos sinä olet antanut luovutukselle hyväksyntäsi.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Voimme käsitellä seuraavia tietoja sinusta (Huomaa, että kaikkea tätä tietoa ei käsitellä kaikista rekisteröidyistä):

• Perustiedot, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, ikä, sukupuoli ja kuva.

• Sopimuksiin liittyvät tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, henkilötunnuksesi
tai muut tunnistetiedot, ja tilihistoriasi sisältäen tarjoukset, tilaamasi tuotteet ja
palvelut sekä antamasi palautteet.

• Viestintä- ja palveluhistoria, kuten tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvät
kysymykset, vastaukset ja palautteet.

• Annetut ja perutut suostumukset, kuten suoramarkkinointilupa tai -kielto.

• Verkkokauppatiliin, käyttäjälisenssiin ja tuotteidemme ja palveluidemme
käyttöön liittyvät tiedot, kuten käyttäjänimi, salasana, lisenssikoodi,
maantieteelliset kohteet, chat-viestit, ystävät ja ryhmät sekä vuorovaikutus
näiden kanssa, sijaintitiedot ja mobiililaitteen sensoritiedot, käyttäjän laitteet ja
salasanat / avainkoodit, riistakameran kuvat ja videot, koirakuvat, muut
järjestelmään ladatut kuvat ja media, käyttäjän eläimet ja niihin liittyvät
käyttäjän antamat tiedot, tapahtumaloki ja yhteydet ulkopuolisiin palveluihin.

• Kaikki muut tiedot, jotka sinä, organisaatiosi tai sen yhteyshenkilö on meille
antanut tai jotka me olemme kirjanneet CRM- tai muuhun järjestelmäämme,
kuten tietynlaisiin tuotteisiin tai palveluihin osoitettu kiinnostuksesi.

• Verkkosivustovierailuistasi ja evästeistä saamamme tekniset ja tilastolliset
tiedot, kuten IP-osoite, käyttämäsi laite, käyttöjärjestelmä ja selain,
kieliasetukset, vierailuajankohdat sekä tuotteiden ja palveluiden käyttöön
liittyvät tiedot kuten sisään- ja uloskirjautumiset, järjestelmäversiot, puhelimen
ja puhelinverkon tunnistetiedot (IMEI, IMSI, BT-ID jne.), ja ladatut kartat.

7. Tietolähteet

Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti sinulta itseltäsi. Joissain tapauksissa tietoja
voidaan myös kerätä kumppaneiltamme, muilta asiakkailtamme, julkisista lähteistä
tai erilaisista tietojärjestelmistä.
Tiedon keräämistapoja ovat mm. verkkosivustolomakkeet, sähköpostit, puhelut,
asiakastapaamiset ja muut myyntiin tai asiakassuhteeseen liittyvät yhteydet.
Tekniset ja tilastolliset tiedot kerätään verkkosivustovierailuihisi liittyvien evästeiden
avulla tai tuotteidemme ja palveluidemme käytön kautta.
Tämän tietosuojaselosteen mukaisissa henkilötietojen käsittelytoiminnoissa
suoritetaan automaattista päätöksentekoa ja profilointia. Sinulla on aina
mahdollisuus vastustaa tätä olemalla käyttämättä tuotteitamme.

8. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Me emme säännönmukaisesti luovuta henkilötietojasi Natlink Group-organisaation
ulkopuolisille tahoille. Voimme kuitenkin luovuttaa tietojasi konsernimme sisällä
muille konserniyhtiöillemme, jolloin toinen konserniimme kuuluva yritys käsittelee
tietojasi meidän puolestamme. Jos jaamme henkilötietojasi konserniyhtiöidemme
kesken, varmistamme, että niiden käsittely tapahtuu tämän tietosuojaselosteen
mukaisesti.

Sellaisten järjestämiemme kilpailuiden osalta, joihin sinä päätät osallistua, annat
rekisteröityessäsi kilpailuun suostumuksesi siihen, että nimesi voidaan julkaista
osallistujalistoilla ja digitaalisissa kanavissamme.

8.1 Siirrot kolmansille osapuolille

Laitteen ja henkilön sijaintitietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille
tarvittavien palveluiden toteuttamista varten. Esimerkkejä tästä voi olla toinen Natlink Group palveluiden käyttäjä, cross-site-käyttö, tai urheilutapahtuman seuranta, jos tiedon
vastaanottajalla on laitteen nimi ja salasana.

Voimme myös luovuttaa jotain oleellista tietoa niille kolmansille osapuolille, jotka
toimivat valtuuttaminamme palveluntarjoajina tai alihankkijoina esimerkiksi tietojen
tallennuksen, myynnin, laskutuksen, markkinoinnin tai asiakaspalvelun /
asiakashallinnan osalta. Asiakas- ja sijaintitietoja voidaan siirtää ja luovuttaa
kumppaneillemme, jos se on tarpeen asiakaskokemuksen toteuttamiseksi,
kehittämiseksi tai parantamiseksi.

Jos tällaiset kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn henkilötietoihin, jotta voivat
toteuttaa palveluitaan, Natlink Group on huolehtinut asianmukaisista sopimuksellisista ja
hallinnollisista toimista varmistaakseen, että henkilötietojasi käsitellään vain tämän
tietosuojaselosteen mukaisiin käyttötarkoituksiin ja kaikkien soveltuvien lakien ja
asetusten mukaisesti. Tietojen siirrot tapahtuvat turvallisesti, ja niin antamiamme
kirjallisia ohjeita kuin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja muuta soveltuvaa
lainsäädäntöä noudattaen. Käytämme luotettavia, tarkkaan valittuja kumppaneita,
joiden kanssa olemme tehneet kumppanuussopimukset (mukaan lukien sopimuksen
henkilötietojen käsittelystä, DPAn), joissa kumppanimme ovat sitoutuneet
noudattamaan asianmukaisia yksityisyys- ja turvallisuusstandardeja.
Huomioithan, että jos annat henkilötietojasi suoraan kolmannelle osapuolelle,
esimerkiksi sivustollamme olevan ulkoisen linkin kautta, tietojasi todennäköisesti
käsitellään tämän kolmannen osapuolen selosteiden ja standardien mukaisesti.

Voimme siirtää henkilötietojasi viranomaisille, kuten poliisi tai rajavartiosto, tai muille
organisaatiomme ulkopuolisille tahoille, jos näihin tietoihin pääsy tai niiden käyttö on
tarpeen lakien, asetusten ja/tai tuomioistuimen päätösten noudattamiseksi, tai
rikollisen toiminnan, petosten, tietoturva-aukkojen tai teknisten ongelmien
havaitsemiseksi, ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi, ja/tai Natlink Group Ab:n tai asiakkaidemme
etujen tai omaisuuden turvaamiseksi, tai lakisääteisten yhteisten etujen
suojaamiseksi. Tämäntyyppisistä henkilötietojesi siirroista tai käsittelystä tiedotamme
mahdollisuuksien mukaan sinulle erikseen.

Voimme siirtää henkilötietojasi organisaatiomme ulkopuolelle myös muissa kuin
edellä mainituissa tapauksissa, jos olet antanut siihen nimenomaisen
suostumuksesi. Huomaathan, että sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa
antamasi suostumus.

Jos Natlink Group Ab on osallisena fuusiossa, yritysjärjestelyssä, tai muussa yrityskaupassa,
voimme siirtää henkilötietojasi niille kolmansille tahoille, jotka ovat osallisena
kyseisessä liiketoimessa. Tällaisissa tapauksissa varmistamme aina, että
henkilötietosi pysyvät luottamuksellisina. Jos tällaista tapahtuu, siitä ilmoitetaan
verkkosivustollamme ja tämä tietosuojaseloste päivitetään sen mukaisesti.

8.2 Siirrot ETA-alueen ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Natlink Group Ab tallettaa henkilötietojasi Euroopan talousalueen (ETA) sisällä.
Huomioi kuitenkin, että palveluntarjoajamme toimivat monissa maantieteellisissä
sijainneissa, ja joskus henkilötietoja joudutaan siirtämään tai käyttämään ETA-alueen ulkopuolella. Vakuutamme sinulle, että teemme kaikkemme suojataksemme
tietosi näiden siirtojenkin aikana.

• Nimenomainen suostumus: Käyttämällä palveluitamme suostut tässä
kuvattuun henkilötietojesi siirtoon.
• Siirron kohteet: Tällaiset siirrot voivat olla Euroopan talousalueen ulkopuolisia
maita tai alueita. Pyrimme minimoimaan tällaiset siirrot, mutta toisinaan ne
ovat välttämättömiä, jotta voimme tuottaa palveluitamme tehokkaasti.
• Palveluntarjoajien sertifikaatit: Ole huoletta, käytämme vain sellaisia
palveluntarjoajia, jotka sertifioidusti toimivat GDPR:n ja muiden
kansainvälisesti tunnustettujen tietosuojaan liittyvien sertifikaattien, esim. ISO
27001, mukaisesti.
• Turvallisuustoimenpiteet: Käytämme tiukkoja turvallisuustoimenpiteitä, kuten
salausta, pääsynhallintaa ja muita turvatoimia, joilla suojaamme
henkilötietojasi ETA-alueen ulkopuolelle tapahtuvan tiedonsiirron aikana.
• Laillisuus: Tällaiset siirrot toteutetaan yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 46
mukaisesti, joka sallii siirrot, kun asianmukaiset suojatoimet on toteutettu.
Henkilötietojesi turvaaminen on meille äärimmäisen tärkeää, ja me monitoroimme ja
parannamme jatkuvasti käytäntöjämme, jotta voimme varmistaa, että henkilötietosi
pysyvät suojassa riippumatta niiden sijainnista. Jos sinulla on mitään kysyttävää tai
huolia tähän prosessiin liittyen, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme.

9. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin ne ovat välttämättömiä edellä
mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai niin kauan kuin laki meitä
velvoittaa. Tiedot poistetaan tai anonymisoidaan, kun niiden talletus ei ole enää
tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien
varmistamiseksi.

Lisenssitietoja tarvitaan liiketoiminta-analytiikkaan ja luotettavaan toimintaan, joten
niihin liittyviä tietoja ei poisteta / anonymisoida, ellet erikseen sitä nimenomaisesti
pyydä.

Kun henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointiviestien hallinnoimiseksi ja
lähettämiseksi, niitä säilytetään, kunnes peruutat suostumuksesi näiden viestien
vastaanottamiseen. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa joko
sovelluksestasi tai klikkaamalla peruutuslinkkiä, joka löytyy jokaisesta
markkinointiviestistämme.

10. Henkilötietojen turvaaminen

Olemme toteuttaneet asianmukaiset hallinnolliset, organisatoriset, tekniset ja fyysiset
turvatoimet suojataksemme kaikki henkilötiedot, joita käsittelemme. Turvatoimemme on suunniteltu varmistamaan riittävä luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden
taso, sekä suojaamaan henkilötiedot siltä, että ne häviäisivät, tuhoutuisivat, tai niitä
väärinkäytettäisiin tai luovutettaisiin luvattomasti, tai niihin muutoin pääsisi käsiksi
taho, jolla ei ole niihin käsittelyoikeutta.

Henkilötiedot on talletettu turvatuissa palvelinkeskuksissa. Järjestelmät on suojattu
ajantasaisilla palomuureilla ja viestintäkanavat ajantasaisilla salausteknologioilla.
Henkilötietoja pääsee käsittelemään vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja
työssään, ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimukset. Tiedot talletetaan
pääsääntöisesti sähköisessä muodossa, ja henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin
sisäänkirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Henkilötietojen käsittelytoimet jäävät näkyville järjestelmän lokiin ja henkilötietojen
käsittely ilman hyväksyttävää käyttötarkoitusta on kielletty. Kaikki fyysinen materiaali
säilytetään lukituissa tiloissa.

11. Sinun oikeutesi rekisteröitynä

Tässä kappaleessa kuvaamme sovellettavan eurooppalaisen
tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeutesi. Voit käyttää näitä oikeuksiasi maksutta,
ottamalla yhteyttä meihin (yhteystietomme löytyvät tämän tietosuojaselosteen
kappaleesta 2). Ota epäröimättä meihin yhteyttä, jos sinulle herää mitä tahansa
oikeuksiisi liittyviä kysymyksiä.

Huomioithan, että me arvioimme kaikki rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt
niiden lainmukaisuuden osalta. Voimme pyytää sinulta joitain lisätietoja
varmentaaksemme henkilöllisyytesi ja oikeutuksesi esittämääsi pyyntöön. Joissain
alla mainituissa oikeuksissa on rajoituksia ja mahdollisesti kyseiseen tapaukseen
sovellettavia poikkeuksia. Huomaa myös, että meillä on oikeus kieltäytyä
toteuttamasta pyyntöjä, jotka toistuvat liian usein, ovat liian laajoja tai ovat selkeästi
perusteettomia.

Oikeutesi ovat seuraavanlaiset:

• Pääsyoikeus: Voit pyytää nähdäksesi kaikki tässä rekisterissä olevat
henkilötietosi. Monissa tapauksissa voit katsoa ja muokata henkilötietojasi ja
muita asetuksiasi milloin tahansa suoraan käyttämässäsi palvelussamme /
tuotteessamme / sovelluksessamme.

• Korjausoikeus: Voit pyytää meitä korjaamaan ja/tai täydentämään
henkilötietojasi, jos niissä on virheitä, epätarkkuuksia ja/tai puutteita.

• Poisto-oikeus: Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi tästä rekisteristä,
jos tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, mihin ne ole kerätty tai jos
meillä ei ole mitään voimassa olevia lakisääteisiä velvoitteita niiden käsittelyyn
tai säilyttämiseen.

• Vastustus-/rajoitusoikeus: Voit tietyissä tapauksissa vastustaa tai pyytää
meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

• Siirto-oikeus: Voit pyytää meitä siirtämään meille antamasi omat henkilötietosi
toiselle rekisterinpitäjälle. Tällöin saat henkilötietosi meiltä jäsennellyssä,
yleisesti käytössä olevassa muodossa siirrettäväksi kolmannelle osapuolelle.

• Oikeus peruuttaa suostumus: Kun henkilötietojesi käsittely perustuu
suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomioithan, että suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista
suoritetun henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen.

• Oikeus vastustaa suoramarkkinointia: Voit milloin tahansa vastustaa
suoramarkkinointitarkoituksiin käytettävää henkilötietojesi käsittelyä.
Markkinointiviestien vastaanottajana voit milloin vain poistua
vastaanottajalistalta toimimalla viestissä ohjeistetulla tavalla.

• Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Voit milloin tahansa tehdä
henkilötietojesi käsittelystä valituksen viranomaisille. Kuitenkin, jos Natlink Group AB
mielestäsi käsittelee henkilötietojasi sovellettavan tietosuojalainsäädännön
vastaisesti, kehotamme sinua ensin olemaan yhteydessä meihin, jotta
voimme käsitellä valituksesi ja tehdä tarpeelliset korjaukset toimintaamme.

Tämä dokumentti on katselmoitu / päivitetty 4.10.2023.