Privacy Policy

Tracker Oy:n tietosuojaseloste

Asiakkaittemme tietosuoja on Trackerille tärkeää ja haluamme toimia tietosuojaan liittyvissä asioissa mahdollisimman läpinäkyvästi. Tästä tietosuojaselosteesta selviää, miten keräämme, säilytämme ja siirrämme asiakkaittemme henkilökohtaisia tietoja.

Tällaisia tietoja ovat tiedot, joita voi käyttää henkilön tunnistamiseen tai yhteyden ottamiseen. Asiakas voi kieltää tietojen käytön, mutta seurauksena voi olla tuotteiden ja palvelujen käytön vaikeutuminen tai estyminen.

  1. Tracker-käyttäjän henkilökohtaiset tiedot

Kun alat käyttää Trackeria, luomme lisenssipalvelimelle profiilin, jossa on lisenssitietosi. Lisenssipalvelimesta kerrotaan enemmän kappaleessa Lisenssipalvelimen rekisteriseloste. Lisäksi luomme käyttäjäprofiilin Tracker Live -palveluun, josta on tarkempi kuvaus kappaleessa Live-palvelun rekisteriseloste. Henkilökohtaisia tietojasi tallennetaan myös ostaessasi Tracker-verkkokaupasta, jonka rekisteriseloste löytyy tarkemmin kappaleesta Verkkokaupan rekisteriseloste.

  1. Rekisteriselosteiden yhteiset kappaleet

Seuraavissa kappaleissa kuvaillaan ne asiat, jotka ovat yhteisiä kaikille rekisteriselosteille, jotka ovat kuvailtuna tarkemmin kappaleessa Palvelukohtaiset tiedot jokaisesta palvelusta. Mahdollisissa päällekkäisyyksissä rekisteriselostekohtaiset kappaleet kumoavat rekisteriselosteiden yhteisissä kappaleissa olevat tiedot.

2.1 Rekisteri

Tracker Oy, Kauppiaantie 30, 90460 OULUNSALO

2.2. Henkilökohtaisten tietojen käyttö

Henkilökohtaisia tietoja käytetään palvelun tarjoamiseen asiakkaalle, tuotteiden toimintoihin sekä asiakas- ja markkinointiviestintään. Voimme käyttää henkilökohtaisia tietoja myös Tracker Oy:n sisäisiin tarkoituksiin, kuten testaukseen, tuotekehitykseen, tietojen analysointiin ja tutkimukseen, jotta voimme parantaa, tuotteitamme, palvelujamme ja asiakasviestintäämme.

2.3. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään tarvittavan ajan, jotta palvelun tarjoaminen olisi mahdollista. Lisenssitietoja tarvitaan business-analyyseja varten, sekä luotettavan toiminnan turvaamista varten, joten niitä ei hävitetä, ellei asiakas erikseen niin pyydä. Live-rekisterin tiedot poistuvat rekisteröinnin purkamisen yhteydessä, tämän jälkeen tietokannoissamme olevaa paikkatietoa ei ole mahdollista identifioida. Jos asiakas lopettaa palvelun käyttämisen, Tracker säilyttää asiakkaan paikkatiedot ja muun käyttäjähistoriaan ainakin yhden vuoden ajan. Maksetuissa palveluissa tiedot säilytetään pitkään. Jos datahistoria tuhotaan, sen ajankohdasta ilmoitetaan asiakkaalle.

2.4. Rekisterin turvallisuusperiaatteet

Käyttäjän itsensä lisäksi rekisteritietoihin on pääsy ainoastaan Tracker-palveluiden kehittäjillä, käyttäjätuen henkilökunnalla sekä myynnin ja markkinoinnin henkilöillä. Henkilökohtaisiin käyttäjätietoihin on pääsy ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Tietoihin pääsy on jäljitettävissä ja tietoa suodatetaan siten, että sitä käytetään ainoastaan asiaankuuluvassa tarkoituksessa. Tietojen katselu ilman hyväksyttyä syytä on ehdottomasti kielletty.

2.5. Tiedon suojaus

Tracker Oy on sitoutunut käsittelemään henkilökohtaisia tietoja järjestelmissään luottamuksellisesti. Tietoja säilytetään turvatoimin suojatuissa datakeskuksissa. Tietojärjestelmät on suojattu moderneilla palomuureilla ja tietoliikenne nykyaikaisilla suojaustekniikoilla.

2.6. Tiedon siirtäminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoa voidaan siirtää EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle lain puitteissa.

2.7. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Laitteiden ja henkilöiden paikkatietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle: esimerkiksi toiselle Tracker-käyttäjälle, Ultracom-ristiinpaikannuksessa tai urheilukilpailun seurannassa siinä tapauksessa, että tiedon vastaanottajalla on hallussaan laitteen jakonimi ja salasana. Tietosisältö ja historiatiedon pituus riippuvat käytetystä salasanan tyypistä (Omistaja, Katselija, Ryhmä). Asiakas- ja paikkatietoja voidaan siirtää ja luovuttaa Trackerin kumppaneille, jos se on tarpeen palvelun tuottamiseksi, kehittämiseksi tai asiakaskokemuksen parantamiseksi. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi tilastojen tekemistä varten siten, että yksittäistä henkilöä tai eläintä ei niiden perusteella voida yksilöidä tai tunnistaa. Tietoja voidaan siirtää ja luovuttaa EU:n ja ETA:n ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisin edellytyksin. Muissa tapauksissa Tracker ei luovuta asiakkaalta saatuja henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan etukäteistä suostumusta.

2.8. Tietojen elinkaaren hallinta

2.8.1. Suostumus

Rekisteröitymällä Tracker-tuotteen käyttäjäksi asiakas antaa suostumuksensa tietoihin, jotka Tracker tarvitsee palvelun käyttöä ja mahdollista tuotekehitystä varten.

2.8.2. Tiedonkeräys

Tieto kerätään, kun laite rekisteröidään Tracker-tietokantaan.

2.8.3. Tiedon käsittely

Tieto tarvitaan, jotta asiakkaalle voidaan tarjota tarvittavat palvelut, kuten on kuvattu kappaleessa Henkilökohtaisten tietojen käyttö.

2.8.4. Tiedonanto

Voit tehdä tietopyynnön itsestäsi Trackerille. Tietoja luovutetaan vain siinä tapauksessa, että asiakas voi todistaa olevansa oikea henkilö. Joissakin tapauksissa asiakas voi tarkastella itse tietojaan käyttämissään palveluissa.

2.8.5. Arkistointi

Tracker pidättää oikeuden säilyttää tietoja ilman aikarajaa. Tästä kerrotaan enemmän kappaleessa Tietojen säilytys.

2.8.6. Tietojen anonymisointi ja poisto

Asiakas voi niin halutessa anonymisoida/poistaa kaikki omat tiedot järjestelmistämme soittamalla Trackerin asiakastukeen tai käymällä Trackerin palvelupisteessä. Tracker varmistaa asiakkaan henkilöllisyyden ennen toimenpidettä. Poistamalla oman rekisteröinnin Live-rekisteristä häviävät samalla kaikki tallennetut tiedot.

2.9. Laki

Tracker Oy toimii Suomen lakien mukaisesti ja mikäli mikä tahansa asiakkaan ja Trackerin välinen sopimus tai toiminta on ristiriidassa tai puutteellinen Suomen sen hetkisen lainsäädännön kanssa, noudatetaan ensisijaisesti Suomen lakia.

3. Palvelukohtaiset kuvaukset tietojen käytöstä

3.1. Lisenssipalvelun rekisteriseloste

3.1.1. Rekisterin nimi

Tracker-lisenssipalvelut ja lisenssiverkkokauppa: market.tracker.fi

3.1.2. Yhteyshenkilö

Jussi Lahdenniemi (jussi.lahdenniemi(at)tracker.fi)

3.1.3. Kerättävät tiedot

Käyttäjän nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja informaatio lisenssistä.

3.1.4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin päätyvät ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa tuotteen rekisteröintihetkellä. Tietoja ylläpitää käyttäjä itse käyttämällä Tracker-ohjelmaa. Ylläpitoa voi tehdä myös henkilö, jolla on kappaleessa Rekisterin turvallisuusperiaatteet kuvatut oikeudet.

3.2. Live-palvelun rekisteriseloste

3.2.1. Rekisterin nimi

Tracker Live-palvelu

3.2.2. Yhteyshenkilö

Vitalij Kanarskij (vitalij.kanarskij (at) tracker.fi

3.2.3. Kerättävät tiedot

Nimi (näyttönimi, jakonimi), puhelinnumero, lisenssikoodi, käyttäjän geografiset kohteet integroiduista järjestelmistä, käyttäjän ryhmät, käyttäjän chat-viestit, käyttäjän paikkatieto ja tiedot mobiililaitteesta. Käyttäjän laitteet ja salasanat, palveluhistoria, käyttäjän kaverit, tapahtumalogi. Käytännössä kaikki, mitä käyttäjä luo, jakaa tai käyttää Tracker-ohjemassa voidaan tallentaa Tracker Live-palveluun. Tracker kerää lisäksi käyttämistietoja, kuten sisäänkirjautuminen, uloskirjautuminen, ohjelmistoversio, identifikaatiotiedot puhelimesta, kuten IMEI, IMSI, BT-ID ym. mikäli kyseiset tiedot ovat saatavilla. Lisäksi voidaan kerätä tietoa puhelimesta ja sen käyttöjärjestelmästä, kartanlataustietoja, operaattoritietoja mukaan lukien tukiasema ja yhteystyyppi.

3.2.4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin päätyvät ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa tuotteen rekisteröintihetkellä. Tietoja ylläpitää käyttäjä itse käyttämällä Tracker-ohjelmaa. Ylläpitoa voi tehdä myös henkilö, jolla on kappaleessa Rekisterin turvallisuusperiaatteet kuvatut oikeudet.

3.3. Verkkokaupan rekisteriseloste

3.3.1. Rekisterin nimi

Verkkokauppa – shop.tracker.fi

3.3.2. Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilöön saa yhteyden osoitteesta webshop (at) tracker.fi

3.3.3. Syy tiedonkeräämiseen

Tiedonkeräämisellä varmistetaan sujuva asiakaspalvelu verkkokaupassa.

3.3.4. Kerättävät tiedot

Asiakkaan koko nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, verkkokaupan käyttäjänimi ja salasana

3.3.5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin päätyvät käyttäjän verkkokauppaan rekisteröinnin tai oston yhteydessä ilmoittamat tiedot.

3.4. Asiakastiedotteiden rekisteriseloste

3.4.1. Rekisterin nimi

Asiakastiedote-rekisteri

3.4.2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

webshop (at) tracker.fi

3.4.3. Syy tiedonkeräämiseen

Trackerin asiakasviestintä ja -markkinointi sähköpostitse.

3.4.4. Kerättävät tiedot

Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakkaan maa, tilatut tiedoteaiheet

3.4.5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin päätyvät asiakaskirjeen tilaussivulta tehdyt tilaukset, Tracker-ohjelmassa käyttäjän tilaamat asiakaskirjeet, sekä mahdollisissa kilpailuissa ja kampanjoissa kerätytyt tilaajat.