1. Tracker Oy:n tietosuojaseloste

Asiakkaittemme tietosuoja on Trackerille tärkeää ja haluamme toimia tietosuojaan liittyvissä asioissa mahdollisimman läpinäkyvästi. Tästä tietosuojaselosteesta selviää, miten keräämme, säilytämme ja siirrämme asiakkaittemme henkilökohtaisia tietoja.

Tällaisia tietoja ovat tiedot, joita voi käyttää henkilön tunnistamiseen tai yhteyden ottamiseen. Asiakas voi kieltää tietojen käytön, mutta seurauksena voi olla tuotteiden ja palvelujen käytön vaikeutuminen tai estyminen.

Tracker käyttäjän henkilökohtaiset tiedot

Kun henkilö alkaa käyttää Tracker-järjestelmää, hänelle luodaan aktivointitapahtumalla lisenssitiedot lisenssipalvelimelle. Lisenssitietoja ovat henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sekä lisenssiin liittyvät tiedot. Lisäksi luodaan käyttäjäprofiili Live-reitityspalveluun, jossa on myös käyttäjän salasanat, omat kohteet ja paikkatieto.

Sovellus ei hae automaattisesti käyttäjän yhteystietoluetteloa, mutta laitetta katseltaessa sovellus etsii puhelinluettelosta löytyykö käyttäjän listaamalle puhelinnumerolle nimeä puhelinluettelosta ja löytäessään tallettaa sen. Sovellus voi myös tallettaa verkkoon käyttäjän valitsemia kuvia esimerkiksi omaksi tai laitteiden profiilikuvaksi näyttääkseen ne toisille käyttäjille.

Tracker-verkkokaupasta ostoja tekevän asiakkaan henkilötiedot tallennetaan Trackerin asiakasrekisteriin. Pakollisia tietoja ovat henkilön nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, käyttäjätunnus ja salasana. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää sähköisessä suoramarkkinoinnissa, mikäli asiakas antaa siihen suostumuksensa.

Miten tietoja käytetään

Henkilökohtaisia tietoja käytetään palvelun tarjoamiseen asiakkaalle. Voimme käyttää henkilökohtaisia tietoja myös Tracker Oy:n sisäisiin tarkoituksiin, kuten testaukseen, tuotekehitykseen, tietojen analysointiin ja tutkimukseen, jotta voimme parantaa, tuotteitamme, palvelujamme ja asiakasviestintäämme.

Tietojen suojaus

Tracker Oy säilyttää henkilökohtaisia ja muita tietoja tietojärjestelmissä, joihin on pääsy erikseen rajatuilla salassapitosopimuksen tehneillä ammattihenkilöillä, ja jotka sijaitsevat fyysisin turvatoimin suojatuissa datakeskuksissa. Tietojärjestelmät on suojattu nykyaikaisilla palomuureilla ja tietoliikenne nykyaikaisilla salaustekniikoilla.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään tarvittavan ajan, jotta palvelun tarjoaminen olisi mahdollista. Lisenssitietoja tarvitaan business-analyyseja varten, sekä luotettavan toiminnan turvaamista varten, joten niitä ei hävitetä, ellei asiakas erikseen niin pyydä. Live-rekisterin tiedot poistuvat rekisteröinnin purkamisen yhteydessä, tämän jälkeen tietokannoissamme olevaa paikkatietoa ei ole mahdollista identifioida. Tracker voi käyttää tällaista paikkatietoa kehitystarpeisiin (esimerkiksi verkkokuuluvuuksien selvittämiseen). Asiakkaan lopetettua palvelusta maksamisen, Tracker säilyttää asiakkaan paikkatieto- ja muuta historiaa vähintään vuoden.

Maksullisissa palveluissa historiaa säilytetään määräämättömän pitkän ajan, ja mikäli historiaa tuhotaan, siitä tiedotetaan, jolloin asiakas voi käyttää client.tracker.fi:ssa olevia tietojen vientityökaluja historian tallentamiseen omaan tietovarastoonsa.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Laitteiden ja henkilöiden paikkatietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle: esimerkiksi toiselle Tracker-käyttäjälle, Ultrapoint-ristiinpaikannuksessa tai urheilukilpailun seurannassa siinä tapauksessa, että tiedon vastaanottajalla on hallussaan laitteen jakonimi ja salasana. Tietosisältö ja historiatiedon pituus riippuvat käytetystä salasanan tyypistä (Omistaja, Katselija, Ryhmä). Asiakas- ja paikkatietoja voidaan siirtää ja luovuttaa Trackerin kumppaneille, jos se on tarpeen palvelun tuottamiseksi, kehittämiseksi tai asiakaskokemuksen parantamiseksi. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi tilastojen tekemistä varten siten, että yksittäistä henkilöä tai eläintä ei niiden perusteella voida yksilöidä tai tunnistaa. Tietoja voidaan siirtää ja luovuttaa EU:n ja ETA:n ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisin edellytyksin. Muissa tapauksissa Tracker ei luovuta asiakkaalta saatuja henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan etukäteistä suostumusta.

Laki

Tracker Oy toimii Suomen lakien mukaisesti ja mikäli mikä tahansa asiakkaan ja Trackerin välinen sopimus tai toiminta on ristiriidassa tai puutteellinen Suomen sen hetkisen lainsäädännön kanssa, noudatetaan ensisijaisesti Suomen lakia.

Tietojen poistaminen

Asiakas voi niin halutessa anonymisoida/poistaa kaikki omat tiedot järjestelmistämme soittamalla Trackerin asiakastukeen tai käymällä Trackerin palvelupisteessä. Tracker varmistaa asiakkaan henkilöllisyyden ennen toimenpidettä.

2. Lisenssipalvelun rekisteriseloste

Rekisterin nimi: Lisenssi-palvelut

Rekisterinpitäjä: Tracker Oy Takatie 6 90440 KEMPELE

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Vitalij Kanarskij (gdpr(at)tracker.fi)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Tarkoituksena on tarjota metsästäjille sekä muille Trackerin asiakkaille laadukasta palvelua paikannukseen ja navigointiin.

Rekisterin tietosisältö:
Käyttäjän koko nimi
Käyttäjän nykyinen IMEI sekä historia Lisenssikoodi(t) ja aktivointi / käyttöhistoria
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteriin päättyvät ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa tuotteen rekisteröinti hetkellä.

Säännönmukaisettietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle lainsäädännön suomissa puitteissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Käyttäjärekisteritietojen käyttöoikeus on vain Trackerin käyttäjällä (ainoa tarkoitus on tunnistaa käyttäjää), Tracker palvelun kehittäjillä sekä tukihenkilöillä ja markkinoinnin parissa työskentelevillä henkilöillä. Rekisteritiedot on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Tiedon elinkaaren hallinta

1. Suostumus: rekisteröimällä Tracker tuotteen asiakas suostuu antamaan Trackerin vaatimat tiedot Trackerin käyttöön, palvelun käyttöä mahdollistamista sekä mahdollista kehittämistä varten.

2. Kerääminen: tietoja kerätään laitteen rekisteröinnin yhteydessä Trackerin tietokantoihin.

3. Käsittely: tietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen. Tietoja voidaan käyttää myös Tracker tuotteiden ja palvelujen markkinointiin.

4. Luovutus: asiakas voi pyytää itseään koskevia tietoja Trackerilta. Tietoja luovutetaan vain, jos asiakas pystyy osoittamaan olevansa oikea henkilö.

5. Arkistointi: Tracker pitää oikeuden säilyttää tietoja ilman takarajaa.

6. Anonymisointi/poisto: Asiakkaalla on oikeus poistaa itseään koskevat henkilötiedot lisenssipalvelun rekisteristä soittamalla Trackerin asiakastukeen tai käymällä Trackerin palvelupisteessä. Tracker varmistaa asiakkaan henkilöllisyyden ennen toimenpidettä.

3. Live-palvelun rekisteriseloste

Rekisterin nimi: Live-palvelut

Rekisterinpitäjä: Tracker Oy Takatie 6 90440 KEMPELE

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Vitalij Kanarskij (gpdr(at)tracker.fi)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Tarkoituksena on tarjota metsästäjille sekä muille Trackerin asiakkaille laadukasta palvelua paikannukseen ja navigointiin.

Rekisterin tietosisältö:
nimi (näyttönimi, jakonimi)
puhelinnumero
lisenssikoodi
käyttäjän maantieteelliset objektit / kohteet objektit integroiduista järjestelmistä
käyttäjän ryhmät
käyttäjän chat-viestit
käyttäjän paikkatieto sekä mobiililaitteen sensoritieto
käyttäjän laitteet ja salasanat,
huoltohistoria
käyttäjän kaverit
tapahtumaloki (admin käyttö)

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteriin päättyvät ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa tuotteen käyttöönottohetkellä ja joita käyttäjä ylläpitää itse Tracker-ohjelman avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle lainsäädännön suomissa puitteissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Käyttäjärekisteritietojen käyttöoikeus on vain Trackerin käyttäjällä, Tracker palvelun kehittäjillä sekä tukihenkilöillä ja markkinoinnin parissa työskentelevillä henkilöillä. Rekisteritiedot on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Tiedon elinkaaren hallinta

1. Suostumus: ottamalla käyttöön Tracker ohjelman asiakas suostuu antamaan Trackerin vaatimat tiedot Trackerin käyttöön, palvelun käyttöä mahdollistamista sekä mahdollista kehittämistä varten.

2. Kerääminen: tietoja kerätään laitteen rekisteröinnin yhteydessä Trackerin tietokantoihin.

3. Käsittely: tietoja tarvitaan, jotta voidaan tarjota asiakkaille sellaisia palveluja joita he tarvitsevat. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

4. Luovutus: asiakas voi pyytää itseään koskevia tietoja Trackerilta. Tietoja luovutetaan vain, jos asiakas pystyy osoittamaan olevansa oikea henkilö.

5. Arkistointi: Tracker pitää oikeuden säilyttää tietoja ilman takarajaa.

6. Anonymisointi/poisto: Asiakkaalla on oikeus poistaa itseään koskevat henkilötiedot lisenssipalvelun rekisteristä soittamalla Trackerin asiakastukeen tai käymällä Trackerin palvelupisteessä. Tracker varmistaa asiakkaan henkilöllisyyden ennen toimenpidettä. Poistamalla oman rekisteröinnin live rekisteristä, asiakas samalla tekee itsestään unohdetun koska paikkatietorekisterissä oleva paikkatieto on yhdistetty laite ID:llä live rekisterin kanssa. Eli poiston jälkeen se ei ole tunnistettavissa.

4. Verkkokaupan rekisteriseloste

Rekisterin nimi: Verkkokauppa

Rekisterinpitäjä: Tracker Oy Takatie 6 90440 KEMPELE

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Asiakaspalvelu (webshop(at)tracker.fi)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Verkkokaupan onnistumisen varmistaminen ja asiakaspalvelun tehostaminen.

Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaan koko nimi
Katuosoite, postinumero, postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Käyttäjätunnus
Salasana

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteriin päätyvät ne tiedot, jotka asiakas ilmoittaa verkkokauppaan rekisteröityessään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle lainsäädännön suomissa puitteissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Asiakasrekisteritietojen käyttöoikeus on vain Trackerin käyttäjällä (ainoa tarkoitus on tunnistaa käyttäjä), Tracker palvelun kehittäjillä sekä tukihenkilöillä ja markkinoinnin parissa työskentelevillä henkilöillä. Rekisteritiedot on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Tiedon elinkaaren hallinta

1. Suostumus: Rekisteröitymällä vekkokauppaan asiakas antaa suostumuksensa tietojensa käyttöön ostotapahtumassa, sekä myöhemmin asiakaspalvelun toteuttamisessa.

2. Kerääminen: Tiedot kerätään rekisteröitymisen yhteydessä Tracker-verkkokaupan asiakasrekisteriin.

3. Käsittely: Tietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen ja riippuen asiakkaan suostumuksesta myös sähköiseen suoramarkkinointiin.

4. Luovutus: Asiakas voi pyytää itseään koskevia tietoja Trackerilta tai tarkistaa tietonsa kirjautumalla verkkokauppaan. Tietoja luovutetaan vain, jos asiakas pystyy osoittamaan olevansa oikea henkilö.

5. Arkistointi: Tracker pitää oikeuden säilyttää tietoja ilman takarajaa.

6. Anonymisointi/poisto: Asiakkaalla on oikeus poistaa itseään koskevat henkilötiedot verkkokaupan rekisteristä, soittamalla Trackerin asiakastukeen tai käymällä Trackerin palvelupisteessä. Tracker varmistaa asiakkaan henkilöllisyyden ennen toimenpidettä.

5. Asiakastiedotteiden rekisteriseloste

Rekisterin nimi: Asiakakastiedote-rekisteri

Rekisterinpitäjä: Tracker Oy Takatie 6 90440 KEMPELE

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: (webshop(at)tracker.fi)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakastiedotteet

Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaan nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Asiakkaan maa
Tiedotetaso, mitä tiedotteita asiakkaalle lähetetään

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteriin päätyvät seuraavista lähteistä: asiakastiedotteen  alalaidassa olevasta linkistä, Tracker verkkosivujen uutiskirjeen tilaamisesta, My Tracker – tilin kautta, jossa on tilaa/ peruuta uutiskirjeen tilaus Tracker For Android 4, Tracker Hunter 4 for Iphone tai client.tracker.fi käyttöliittymissä olevista asiakaskirjeen tilaus/poistumis valinnoista sekä mahdollisesti muista kampanjoista esim. arvonnoista jne, millä keräämme asiakaan yhteystietoja asiakkaan suostumuksella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle lainsäädännön suomissa puitteissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Asiakasrekisteritietojen käyttöoikeus on vain Trackerin käyttäjällä (ainoa tarkoitus on tunnistaa käyttäjä), Tracker palvelun kehittäjillä sekä tukihenkilöillä ja markkinoinnin parissa työskentelevillä henkilöillä. Rekisteritiedot on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Tiedon elinkaaren hallinta

1. Suostumus:Asiakasta pyydetään suostumaan asiakastiedotteiden lähettämiseen em medioissa. Suostuminen on vapaaehtoista.

2. Kerääminen:Tiedot kerätään Asiakakastiedote-rekisteriin

3. Käsittely:Tietoja käytetään Asiakastiedotteiden lähettämiseen

4. Luovutus:Asiakas voi pyytää itseään koskevia tietoja Trackerilta tai tarkistaa tietonsa olemalla yhteydessä Tracker tukeen. Tietoja luovutetaan vain, jos asiakas pystyy osoittamaan olevansa oikea henkilö.

5. Arkistointi:Tracker pitää oikeuden säilyttää tietoja ilman takarajaa.

6. Anonymisointi/poisto:Asiakkaalla on mahdollisuus estää tai rajoittaa sähköpostien lähettämistä uutiskirjeen alalaidassa olevasta linkistä. Hänellä oikeus kokonaan poistaa itseään koskevat henkilötiedot Asiakakastiedote-rekisteristä, soittamalla Trackerin asiakastukeen tai käymällä Trackerin palvelupisteessä. Tracker varmistaa asiakkaan henkilöllisyyden ennen toimenpidettä.