Sammanslagningen kommer att skapa en ny stark enhet som gynnar kunder, leverantörer och personal. Efter sammanslagningen kommer Tracker Oy att verka som en ekonomiskt oberoende enhet i Finland, med cirka 40st anställda och en omsättning på cirka 13 miljoner euro 2022. Bolagens produkter och tjänster kommer att förbli oförändrade och sammanslagningen kommer inte att orsaka några förändringar för slutkunderna.

Ultracom Oy och Tracker Oy går samman till ett bolag den 1 januari 2022 och det nya sammanslagna bolaget kommer att få namnet Tracker Oy. Båda företagen ingår i Swedish Open Air Group, som tillhandahåller lösningar för hundpositionering, tillverkning, utveckling av utrustning och applikationer, marknadsföring och försäljning.  Genom att kombinera sina styrkor och expertis kan två traditionella välkända tillverkare, Ultracom Oy och Tracker Oy, nu erbjuda ännu bättre produkter och tjänster, kombinerad teknik och kundsupport även på den internationella marknaden. Arrangemanget kommer att påskynda den strategiska tillväxten och internationaliseringen av båda företagen och kommer att spela en betydande roll i den europeiska marknaden.

Ytterligare information:

Markus Salmenpohja
Verkställande direktör
markus.salmenpohja@tracker.fi