Burrel kamerasverksamhet har överförts från Alaska Brands Oy till Tracker Oy med verkan från och med den 1 januari 2023. Tracker Oy kommer att ansvara för försäljning, service och kundsupport för Burrels viltkameror samt tillbehör till viltkameror.

Sammanslagningen gör det möjligt att i framtiden erbjuda både befintliga och nya kunder mer integrerade och användarvänliga tjänster genom kombinationen av Burrels högkvalitativa viltkameror och Trackers starkamjukvarukompetens.

Service- och supportfunktionerna för Burrel-kameror kommer att stärkas av Trackers tekniska expertis och omfattande organisation. Målet är också att växa på de internationella marknaderna.

Tracker Oy erbjuder lösningar för hundspårning, utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer utrustning och en kartapplikation. År 2022 hade Tracker Oy en omsättning på cirka 14 miljoner euro och sysselsatte cirka 40 personer. Alaska Brands Oy som ingår i den svenska Open Air-koncernen kommer att fortsätta att sälja och marknadsföra andra Burrel-produkter.

Open Air Group Technology Ab, ett företag för utveckling av produkter och teknik för outdoor.

Burrel kameras blir i och med överföringen till Tracker Oy en del av företaget Open Air Group Technology Ab, som utvecklar produkter och teknik för kunder inom friluftsliv och jakt. Open Air Group Technology Ab omfattar också WeHuntNordic Ab,som utvecklar och tillhandahåller WeHunt, Skandinaviens största jaktapplikation. Open Air Group Technology Ab är en del av Open Air Group.