Burrel camerasverksamhet har överförts från Alaska Brands Oytill Tracker Oymed verkan från och med den 1 januari 2023. Tracker Oykommer att ansvara för försäljning, service och kundsupport för Burrels viltkameror samttillbehör till viltkameror.

Sammanslagningen gördet möjligt att i framtidenerbjuda både befintliga och nya kunder mer integrerade och användarvänliga tjänster genom kombinationen av Burrels högkvalitativa viltkameror och Trackers starkamjukvarukompetens.

Service-och supportfunktionerna för Burrel-kameror kommer att stärkas avTrackers tekniska expertis och omfattande organisation. Målet är också att växa på de internationella marknaderna.

TrackerOy erbjuder lösningar för hundspårning, utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer utrustning och en kartapplikation. r 2022 hade Tracker Oy en omsättning på cirka 14 miljoner euro och sysselsatte cirka 40 personer. Alaska Brands Oy som ingår i den svenska Open Air-koncernenkommer att fortsätta att sälja och marknadsföra andra Burrel-produkter.

Open Air Group Technology Ab, ett företag för utveckling av produkter och teknik för outdoor.

Burrel cameras blir i och med överföringen till Tracker Oy en del av företagetOpen Air Group TechnologyAb, som utvecklar produkter och teknik för kunder inom friluftsliv och jakt. Open Air Group Technology Ab omfattarocksåWeHuntNordic Ab,som utvecklar och tillhandahållerWeHunt, Skandinaviens största jaktapplikation. Open Air Group Technology Ab är en del av Open Air Group.