Som det sista steget i sammanslagningen av varumärkena Tracker och Ultracom, kommer applikationerna att integreras helt. Licensförsäljningen av Ultracom NEXT-applikationen avslutas den 31 december 2022 och appen upphör att fungera den 30 april 2023. NEXT-applikationen kan användas tills den upphör att fungera, varefter den återstående oöverförda licenstiden automatiskt överförs till Tracker applikationen.

Användning, försäljning, underhåll och utvecklingen av Ultracom produkter fortsätter som vanligt och Tracker applikationen stöder båda varumärkenas enheter. Att integrera apparna och byta till en gemensam applikation, garanterar en sömlös drift och utveckling av produkter i framtiden.