Burrel AC Strömförsörjning 6V

19,90 

I lager

Denna strömförsörjning gör så att du kan ansluta Burrels åtelkameror med en 6V-anslutning till en strömkälla.

Genom att ansluta åtelkameran till strömkällan säkerställer du att kameran fungerar utan att behöva byta batterier. Batterierna kan också lämnas kvar i kameran, så att den kan fungera även vid strömavbrott. OBS! Denna produkt är kompatibel med Burrels åtelkameror som har en anslutning för en 6V-strömförsörjning (t.ex. Burrel S12-kameror). Burrels åtelkameror med 12V-anslutning (t.ex. Burrel S22WA) har sin egen strömförsörjning.