Operatören av TravelSIM-kort gör ändringar i sitt nätverk av tjänsteleverantörer från och med den 1 april 2023. Denna förändring kan påverka funktionen hos vissa TravelSIM-kort.

Om du har ett TravelSIM-kort i din GPS-enhet rekommenderar vi att kontrollera om ändringen kommer att påverka ditt TravelSIM. Du kan kontrollera statusen för ditt TravelSIM och läsa mer om förändringen här.