Vargsafetysystemet som nu utvecklats, är ett observationssystem som är baserat på information som ges av användarna. Varje användare av Ultracom eller Tracker applikationen kan markera en vargobservation i appen, som i sin tur visas på kartan för alla användare som har Safetyfunktionen påslagen. Observationen kan också bekräftas av en annan användare vilket ökar tillförlitligheten för observationen. Vargobservationen visas i olika färger beroende på hur gammal den är. Observationen försvinner från kartan efter tre dagar.
Observationen kan markeras på kartan på två kilometers avstånd från din egen position, men du kan se de markerade vargobservationerna på hela landet. Du kan ange ytterligare information i vargobservationen, om det är en visuell eller spårobservation, vargens färdriktning och antalet individer. När du markerat en observation, syns den på kartan för andra användare. Markeringen görs under ditt eget namn och du måste ha Safetyfunktionen påslagen i appen.
Observera att missbruk av Vargsafetyfunktionen, kan leda till uppsägning av kundens användarkonto.