Vår gamla applikation Tracker Hunter 6 går ur drift idag, torstagen den 11 augusti 2022. Om du ännu inte har tagit i bruk den nya Tracker applikationen, uppdateras den automatiskt på din telefon, när du öppnar applikationen nästa gång.

 

Mer information på vår supportsida