SIM-kortet har inte uppdaterats. Om du inte har något emot att SIM-kortet slutar fungera, behöver du inte göra något.

  1. Slå på enheten och se till att den är påslagen.
  2. Enheten ska förbli på tills fjärruppdateringen av SIM-kortet har lyckats. Fjärruppdateringen kommer att försöka göras automatiskt på en tidsbestämd basis medan enheten är påslagen.
  3. Under en fjärruppdatering kommer enhetens dataanslutning att förloras i upp till en timme.
  4. Om fjärruppdateringen inte lyckas senast 21.3.2023 eller om enheten inte håller sig på under en längre tid: ta bort SIM-kortet från enheten, sätt in det i en vanlig telefon och vänta tills telefonen är ansluten till nätverket. Det rekommenderas att använda en gammal telefon med en stor SIM-kortplats.
  5. . Du får inget separat meddelande om en lyckad fjärruppdatering, men du kan själv kontrollera att uppdateringen lyckats här: https://tracker.fi/travel-sim-tarkastus
    Om fjärruppdateringen inte har lyckats senast den 1 juli 2023 kommer vi att tillkännage reservationen på webbplatsen tracker.fi.