SIM-kortet har inte uppdaterats. Om du inte har något emot att SIM-kortet slutar fungera, behöver du inte göra något.

  1. Slå på enheten och se till att den är påslagen.
  2. Enheten ska förbli på tills fjärruppdateringen av SIM-kortet har lyckats. Fjärruppdatering försöker automatiskt att schemaläggas när enheten är påslagen. Du kan hålla Tracker Super Boazu på kontinuerligt genom att ställa in frekvensen till 15 minuter eller mer.
  3. Under en fjärruppdatering kommer enhetens dataanslutning att förloras i upp till en timme.
  4. Om fjärruppdateringen inte lyckas senast 21.3.2023 eller om enheten inte håller sig på under en längre tid: ta bort SIM-kortet från enheten, sätt in det i en vanlig telefon och vänta tills telefonen är ansluten till nätverket. Det rekommenderas att använda en gammal telefon med en stor SIM-kortplats.
  5. . Du får inget separat meddelande om en lyckad fjärruppdatering, men du kan själv kontrollera att uppdateringen lyckats här: https://tracker.fi/travel-sim-tarkastus
    Om fjärruppdateringen inte har lyckats senast den 1 juli 2023 kommer vi att tillkännage reservationen på webbplatsen tracker.fi.