Tracker Oy och Ultracom Oy utvecklar, marknadsför och säljer   spårningsutrustning för hund samt applikationer för spårning via mobiltelefon. Båda företagen tillhör Open Air Group koncernen. Deras sammanlagda budgeterade omsättning för 2021 är cirka 12 miljoner euro. I samma koncern ingår också svenska WeHunt AB, som utvecklar och marknadsför en applikation för spårning. Förutom Finland är företagens nuvarande huvudsakliga marknadsområden Sverige och Norge. Företagens produkter används också i stor utsträckning i flera länder i Centraleuropa, såsom Tyskland och Frankrike.

Efter sammanslagningen vid årsskiftet har företagen omorganiserats. Vilket ger en unik möjlighet att utveckla nya och innovativa funktioner för att förbättra säkerheten för jakthundar, jägare och för andra som rör sig i naturen.

Företagens produkter har en stor del av marknaden inom jakt. I Norden finns det praktiskt taget en Ultracom eller Tracker applikation i varje jägares mobiltelefon.

Nya Safetyfunktioner

Säkerhetsfunktionen är aktiverad som standard när du öppnar applikationen, du kan välja att inaktivera den i inställningarna.

Personsafety visar anonymt alla Ultracom, Tracker och b-Bark-användare på kartan som är inom två kilometer avstånd och som har Safetyfunktionen aktiverad i applikationen. För att funktionen ska fungera krävs att båda enheterna har Safetyfunktionen på. Denna funktion gör att jägare kan se andra jägare som befinner sig i samma område inom en radie på två kilometer. På motsvarande sätt kan andra personer som befinner sig i området se potentiella jägare. Detta ökar säkerheten för alla som rör sig i naturen

Hundsafety visar anonymt på kartan hundar, med sändare, som rör sig i området inom två kilometer avstånd från användaren. Funktionen kräver att hundföraren har aktiverat Safetyfunktionen i applikationen både för sig och för hunden. Andra som följer hunden måste också aktivera Safetyfunktionen. Hunden kan också åtföljas av en ”notis” på kartan. Där kan ett meddelande skrivas till exempel ”Fånga hunden!”. Detta ökar naturligtvis hundens säkerhet i nödsituationer.

Vargsafety är ett observerings- och varningsfunktion om vargar som rör sig i området. Varje användare med Ultracom eller Tracker applikationen kan markera en vargobservation i applikationen, som i sin tur visas på kartan för alla användare som har Safetyfunktionen påslagen. Observationen kan också bekräftas av en annan användare vilket ökar tillförlitligheten för observationen. Vargobservationen visas i olika färger beroende på hur gammal observationen är. Detta gör att användaren kan bedöma om vargen fortfarande befinner sig i/eller lämnat området.

Vargsafety syftar till att förbättra säkerheten för hundar som rör sig i naturen.

Personsafety och Hundsafety är det första steget i utvecklingsarbetet av applikationen och som syftar till att förbättra säkerheten på olika sätt för både hund och människa. Lanseringen av dessa funktioner sker under augusti 2021.

Funktionen Vargsafety lanseras senare under hösten 2021.

Nu kan alla jakt- och naturentusiaster bidra för att säkerställa en säkrare naturupplevelse.