Koirat avainasemassa

Saariston vieraspetohankkeet ja luonnonhoitotyöt vaativat onnistuakseen osaavia koiria. Ja toimivia varusteita. Näitä hoitotoimia toteuttaa laajalla rintamalla rannikollamme Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys r.y. Koirakalustona on laaja kirjo koiria. Karjalankarhukoiria, amerikankettukoiria, suomenajokoiria, suomenpystykorvia, metsästyslinjaisia kultaisianoutajia, länsivenäläis-eurooppalaisia laikoja, kettuterriereitä. Näiden koirien tehtävä on paikallistaa saaristosta minkit ja supikoirat. Ne paljastavat myös saukot ja nämä havainnot kirjataan ylös. Niiden avulla saadaan käsitys rannikkomme saukkokannasta.

 

Pitkä työkausi

Koirien työkausi elokuu-huhtikuun loppu. Työpäiviä tulee paljon vuodessa. Työolosuhteet ovat vaativia, elokuun helteistä talven jäätäviin oloihin. Maastot ovat kallioisia ja usein myös louhikkoisia. Maasto asettaa koirat koville koetuksille. Kuten niiden töissä käytettävät varusteet. Eritoten koiratutka. Omalla tiimilläni on ollut käytössä Ultracomin koiratutkat jo vuosien ajan.

 

Seurantalaitteilla korkeat vaatimukset

Koiratutkat ovat kovilla kivikkoisessa maastossa. Vieraspedot, jotka ovat pyynnin kohteena, pakenevat tai lymyilevät lähes aina kivikossa joita saaristossa riittää. Niiden perässä koirat tunkevat teräväreunaisten kivien väliin. Usein siellä ehditään saaliin perässä touhuta hyvän aikaa, ennenkuin metsästäjä ehtii paikalle. Varsinkin koiratutkan kotelot ovat kovan rasituksen kohteena. Koteloiden on kestettävä työstä aiheutuva moukarointi. Antennein varustetut laitteet hajoavat herkästi. Antennit, varsinkin lyhyet tappimallit eivät kestä. Ultracomin R10 ja R10 Hybrid koiratutkat ovat olleet käytössä havaittu kestäviksi laitteiksi. Hybridin antenni on kestänyt rajun käytön. Antenni tulee kiinnittää pantaa pitkin lisävarusteena olevalla kiinnikkeellä.

Vesitiiviys tärkeää

Kun on kysymys työskentelystä saaristossa, on selvää, että pannat ovat paljon meressä. Pantojen on oltava hyvin vesityön kestäviä. Pantojen on myös näytettävä koiran positio vedessä. Usein koirat uivat vainun perässä toisiin saariin. On erittäin tärkeää, että pannat näyttävät paikan myös vedessä. Saattaa olla tilanne, jossa toimijoilla ei ole lupaa toimia saaressa jonne koira on uimassa. Tällöin koira on saatava kiinni ennen sen nousua luvattomaan saareen. R10 on toiminut tässä olosuhteessa hyvin. Hybrid toimii sen vhf- ominaisuuden avulla vedessä hyvin. Myös gps -puoli antaa paikan vedestä, kunhan antenni on kiinnitetty pitkin kaulapantaa. Muutoin panta roikkuu usein väärinpäin gsm- yksikön ollessa veden alla. Vhf -ominaisuus myös näyttää paikan, vaikka koira olisi maan alla puhelinverkon ulottumattomissa.

Ammattilaisille korkeaa laatua

On selvää, että kaikki metsästyskoiriansa arvostavat laitteiden toimivuus on tärkeää. Erityisen tärkeää laitteiden laatu on ammattimaisille toimijoille. Työaikataulut ovat ennakkoon suunniteltuja. Päivässä pitää saada paljon aikaiseksi. Kotiin ei ole varaa lähteä, edes tekniikan pettäessä. Työmaastot sijaitsevat ulkomerellä ja reissussa ollaan useita päiviä putkeen. Vaihtolaitteita ei lähdetä kesken työrupeaman hakemaan mantereelta.

Teksti ja kuvat: Tommy Arfman